Petit Formal Script

piątek, 14 września 2012

Regenerum - serum do paznokci

Regenerum stosuję już 18 dni, zawsze wieczorem. Międzyczasie kilka razy malowałam paznokcie, ale na wieczór zawsze zmywałam. Chcę się podzielić swoimi odczuciami co do tego preparatu. Regenerum można zakupić w aptece za ok. 15 zł. Jest to preparat mający poprawić kondycję naszych paznokci.

źródło

 Trochę od producenta 

5 naj­częst­szych pro­ble­mów paznokci: kru­chość, łamli­wość, roz­dwa­ja­nie, prze­bar­wie­nia, suche skórki

Przy­czyna: nie­do­bór witamin, kon­takt z wodą i środ­kami chemicznymi, sto­so­wa­nie kolo­ro­wych lakierów

Roz­wią­za­nie: Dzięki wyso­kiej zawar­to­ści wita­min i olej­ków Rege­ne­rum wzmac­nia, nawilża i chroni płytkę paznok­cia. Dodat­kowo wpływa na roz­ja­śnie­nia prze­bar­wień oraz pie­lę­gnuje ota­cza­jący naskórek. 

Rege­ne­rum roz­wią­zuje 5 naj­częst­szych pro­ble­mów paznokci jednocześnie!
wzmac­nia, uela­stycz­nia, zapo­biega rozdwajaniu, roz­ja­śnia przebarwienia, zmięk­cza skórki

Skład:
Rege­ne­rum to połą­cze­nie sku­tecz­no­ści z nowo­cze­sną tech­no­lo­gią. Wła­śnie dla­tego w jego skład wcho­dzą wyłącz­nie natu­ralne olejki oraz znane ze swo­ich wła­ści­wo­ści wzmac­nia­ją­cych wita­miny A i E.

Łącznie olej­ków oraz wita­min A i E to sku­teczna metoda spro­wa­dzona i sto­so­wana rów­nież w domo­wej pie­lę­gna­cji paznokci. Siła jej dzia­ła­nia tkwi przede wszyst­kim w nawil­ża­ją­cej i rege­ne­ru­ją­cej mocy olej­ków oraz wzmac­nia­ją­cym i ochron­nym dzia­ła­niu witamin.

Dla­czego?

Czę­ste mocze­nie i osu­sza­nie paznokci osła­bia ich struk­turę spra­wia­jąc, że stają deli­katne i łamliwe. Bogate w kwasy tłusz­czowe olejki dzia­łają nawil­ża­jąco, dzięki czemu zatrzy­mują wodę w paznok­ciach chro­niąc je przed wysu­sze­niem (i wchła­nia­niem wody), a tym samym zmniej­szają ich kru­chość (zobacz jak to działa).

Wita­miny A i E to z kolei zestaw nie­zbędny do pra­wi­dło­wego funk­cjo­no­wa­nia naskórka oraz jego wytwo­rów, czyli paznokci. Wspo­ma­gają ich odbu­dowę oraz chro­nią przed szko­dli­wym wpły­wem czyn­ni­ków zewnętrznych.

 Moja opinia 

Na początek spodobała mi się forma aplikacji. Pędzelkiem możemy starannie nałożyć produkt na paznokcie, a potem śmiało dotykać różnych przedmiotów bez obawy poplamienia ich. Olejek nakładałam wieczorem ze względu na długie wchłanianie. Zwykle tuż przed spaniem rozsmarowywałam go na skórkach. Trzeba uważać jednak, żeby nie wycisnąć za dużo produktu. Podobnie jak to bywa z błyszczykami aplikowanymi dzięki pędzelkowi. Pojemność 5 ml preparatu jest bardzo wydajna. Szkoda tylko, że nie możemy dokładnie stwierdzić, ile produktu zostało w nieprzeźroczystej tubce. 

Efekty: na pewno zauważyłam wybielenie końcówek, paznokcie szybciej rosły i stały się bardziej elastyczne, olejek poprawił też nieco stan moich skórek

Podsumowując, serum jest naprawdę warte wypróbowania, jednak kiedy skończę moją obecną tubkę raczej nie skuszę się na ponowny zakup. Wydaje mi się, że równie fajne efekty otrzymywałam stosując kiedyś olejek rycynowy, który jest o wiele tańszy. Jeżeli ktoś jednak nie lubi brudzić sobie palców, to aplikacja, którą proponuje Regenerum, jest z pewnością dla niego :)

7 komentarzy:

 1. ciekaw jestem jak będą wyglądały paznokcie po zaprzestaniu używania?

  OdpowiedzUsuń
 2. nigdy nie probowałam tego typu produktów. na razie nie mam problemów z paznokciami. poza tym robię kurację Belissą i wydaje mi się, że całkiem nieźle na nie działa.

  OdpowiedzUsuń
 3. Dziękuję za miły komentarz i zapraszam częściej!:)

  Miłego dnia!

  OdpowiedzUsuń
 4. o matko.. podziwiam, ja nie mam głowy do tych wszystkich kremów, nawilżaczy itp.. przez co tez rzadko maluję paznokcie :)

  myrockinrobin.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 5. właśnie myślałam o zakupie Regenerum.. nie jestem systematyczna więc chyba to nie dla mnie.. świetne efekty miałam po odżywce z JOKO :)

  OdpowiedzUsuń
 6. Cieszę się, że nie mam problemów z paznokciami, ale może polecę go mojej koleżance, która stosując różne odżywki, uzyskuje marny efekt:(
  Pozdrawiam + zapraszam:)

  OdpowiedzUsuń
 7. Póki co używam odżywki 8w1 z Eveline, ale Regenerum też mam w domu i czeka na swoją kolej;)

  OdpowiedzUsuń